Att hitta rätt medarbetare

Det är spännande när ditt företag har möjligheter att växa. Men vid en rekrytering finns också flera fallgropar. Så vad behöver du tänka på för att lyckas? Som vanligt är det viktigaste att vara noga förberedd.

Kompetensbehov

Det första steget är att veta vad du letar efter. Det kan vara frestande att anställa en god vän, någon du gillar eller någon som är lik dig själv. Men det är viktigt att tänka på vad företaget egentligen behöver. Större företag gör ofta en kompetenskartläggning för att se att man har rätt kompetenser för att nå företagets vision och sina mål. Det framgår då ofta tydligt vad som redan finns och vad som eventuellt behöver förstärkas.

När du vet vilken kompetens du behöver, gör då en befattningsbeskrivning. Det tydliggör vad du vill att medarbetaren konkret ska bidra med och kan till exempelvis visa vilka ansvar och befogenheter som ska ingå och vilka relationer som medarbetaren bör ha i bolaget. Detta gör att den anställde har full koll på vad som krävs, vilket minskar stress.

Genom dessa stegs får du en tydlig bild av vad du letar efter. Det är viktigt att jämföra kandidater mot ditt faktiska behov. Att hitta rätt medarbetare är en viktig investering för bolaget, ta hjälp med detta eller kom igång själv.