Bekosta ett byte av stammar som bostadsrättsförening

När det är dags för ett byte av stammar är det alltid en kostsam och omfattande operation. Det mest komplicerade på det ekonomiska planet, är när en bostadsförening ska utföra byte av stammar. Det med anledning av att vissa delar bekostas av föreningen medan andra av de enskilda ägarna av varje bostadsrätt.

I de allra flesta fall har föreningen lagt undan kapital till ett stambyte. I vissa andra fall finns det inga skulder kvar i föreningen, vilket betyder att de kan ta ett nytt lån till byte av stammar. De som i slutändan alltid betalar ett byte av stammar, är alla de som äger sina bostäder i en förening.

Behovsanalys av stambyten

För att du alltid ska veta om en fastighet måste stambytas är nära förestående, eller ha chansen att förhindra stora skador bör du göra regelbundna behovsanalyser. På så sätt kan du alltid vara säker på att ha tid att planera ett byte av stammar. Normalt sett tar det mellan 1 – 2 år att planera innan det fysiska arbetet sker.

Genom att utföra regelbundna behovsanalyser via en certifierad byggkonsult, får du också reda på andra saker. Kanske det ibland räcker med en rörspolning. Alternativt kan det vara möjligt att utföra relining, för att få bättre ekonomisk situation inför ett byte av stammar.