Börja med offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett väldigt konkurrenskraftigt del av företagarvärlden. Många är med och tävlar om samma kontrakt, men bara ett företag kan vinna det. Kan man dock vinna ett kontrakt kan det betyda väldigt mycket för företaget. Att ge sig in i detta områden kräver kunskap och inte ett litet mått av mod.

Första steget är så klart att hitta en offentlig upphandling som företaget kan ta sig an. Dessa läggs upp på en rad olika databaser och det är rekommenderat att hålla ett öga på var och en av dem. Kommuner lägger ofta upp information om vad de vill upphandla på sina egna sajter. Tittar man på dessa vet man ju att man får lokala möjligheter.

Att hitta en upphandling är dock den enkla delen. Det är nu den stora utmaningen dyker upp: att skriva ett vinnande anbud. Det första steget för detta är att titta på tidigare upphandlingar och försöka lära sig av dem. I nästan alla fall är dessa öppna för vem som helst att läsa. Här kan man titta vad en konkurrenter tidigare har lämnat in och vad som således krävs för att vinna över dem.

Fokusera sedan på utvärderingskriterierna som finns med i förfrågningsunderlaget. Det viktiga att titta på är vad den upphandlande myndigheten utvärderar i slutskedet. Titta på flera upphandlingar för att se om dessa kriterier förändras med tiden. Försök sedan sätta upp en modell för hur utvärdering av anbuden går till utifrån tidigare insamlad information.

Men även när man vet allt detta är anbudsskrivning fortfarande en stor utmaning, speciellt för nya företag. Av denna anledning kan det vara värt att överväga att anlita en anbudskonsult med många års erfarenhet. De kan komma med väldigt bra idéer och förslag för hur man kan förbättra sitt anbud. Kanske till och med förslag på andra företag man kan samarbeta med och lämna in ett gemensamt anbud för att vara mer konkurrenskraftig på marknaden.