Ekonomiskt att flytta till ny ort?

Varje år är det många företag som överväger potentialerna av att flytta verksamheten. Har man själv funderat på detta någon gång är nog den största frågan man tagit itu med: är det ekonomiskt försvarbart att göra detta?

Att flytta företaget inom samma stad eller ort är ju en sak. Detta är ju i stort sett endast ett enkelt lokalbyte och medan en hel del logistik är inblandad är ju detta något som sker väldigt ofta i världen idag, och av många olika anledningar. Kanske företaget växt så pass att den gamla lokalen inte räckte till och man började därmed söka efter en ny.

Men att flytta hela verksamheten till en helt ny ort är något helt annat. Till att börja med drabbar ju detta alla anställda på företaget och man kan ju inte förvänta sig att någon garanterat har möjligheten att flytta tillsammans med företaget. Detta påverkar ju trots allt inte bara den anställdes liv utan även hela dennes familj också och det är mycket att begära att någon flyttar i stort sett hela sitt liv för ett jobb.

Detta betyder många gånger att flyttar man sitt företag till en annan ort kommer man behöva vara beredd på att anställa helt ny personal. Och ju större företaget är desto fler positioner kommer man ju behöva fylla på en och samma gång. Detta kan helt klart bli en ekonomisk svårighet för ett företag och något som måste övervägas noga.

Det betyder dock inte att det inte kan vara mer lönsamt i längden att faktiskt genomföra en flytt. Ett företag kan ju till exempel vara beroende av andra verksamheter och om dessa skulle lägga ner eller flytta kan det bli mindre lönsamt för företaget att stanna kvar. Det kan ju också vara så att en annan ort innebär en större marknad och fler möjligheter att växa.

För att kunna försvara en flytt av ett helt företag måste man helt enkelt kunna argumentera för att företaget kommer att kunna tjäna mer pengar och växa snabbare om det skulle befinna sig på en annan ort. Och man måste även var i en så pass god ekonomiskt situation att man kan klara av de förlorade intäkterna under flyttiden och även den tid det kommer att ta att etablera sig på den nya marknaden.