Ekonomiskt med outplacement?

Att driva ett företag med anställda betyder att man har ett viss ansvar för deras fysiska och mentala hälsa. I mån och mycket betyder detta att skapa en bra arbetsmiljö, men det kan även sträcka sig till att ta hand om den efter uppsägning i form av outplacement. Men är detta ekonomiskt?

Outplacement, för de som inte hört begreppet tidigare, är en process som innebär att personer som förlorat sitt jobb får hjälp att hitta sin nästa anställning, men även ett sätt att hantera jobbförlusten och allt vad detta innebär. Det är något som oftast förekommer på större företag och görs i samarbete med experter.

Detta är något som först startade i USA, och tittar man på affärskulturen där finns det tydligt goda anledningar till att ekonomiskt försvara att arbeta med outplacement. Det är inte ovanligt att en person i USA som blivit avskedad upplever sig blivit illa behandlad under avskedsprocessen eller helt enkelt blivit avskedad på fel grunder, får för sig att stämma företaget. Outplacement blir då ett sätt att undvika dessa stämningar.

I Sverige förekommer detta dock inte i samma utsträckning, mycket för att vi inte har samma lagsystem som i USA. Men detta är inte anledning nog att tro att outplacement inte har sin plats inom det svenska näringslivet. Går man lite djupare kan man istället ta och titta på personalekonomin på ett företag. Personalavveckling kostar mer än vad folk kanske tror. Utgifter som uppsägningslöner, pensionshjälp och avgångsvederlag är relativt enkla saker att uppskatta och budgetera för. Men det kommer även finnas kostnader som inte alls syns lika enkelt. Tänk bara på att när personalen är orolig eller inte mår bra så går det också åt mycket pengar, och detta är vanliga när personal blir uppsagd, både för de som tappar jobbet och de som blir kvar.

Mer än så är detta även ett sätt för företag att skapa goodwill. En person som fått sparken från ett företag och ingen hjälp därefter är nog mycket mer villig att prata negativt om företaget än en som fick hjälp efteråt att hitta tillbaka till arbetsmarknaden och kanske till och med lämnade med kontakter till företag som kan vara i behov av de expertiser personen i fråga har .