Få ut max av din firma med lean:a metoder

Lean production är en managementfilosofi som ibland fått ett dåligt rykte, men i de fallen handlar det oftast om att de inte implementerats tillräckligt väl och fått fäste i organisationen, eller att man jobbat med fel metoder . Rätt använt är Lean ett sätt att inte bara skapa maximal effektivitet, utan också bättre trivsel bland personalen. Målet med Lean är att skapa mer värde med mindre arbete.

Mät och följ upp

En av grunderna i Lean är att ständigt vara en lärande organisation. Om något inte funkar optimalt ska man gå tillbaka och se varför det är så och vad som kan förbättras. En del i det är att till exempel maskiner ska fungera när de behövs, och att de ska producera i rätt tid så att inga flaskhalsar skapas på grund av felplanering. För att minska den typen av problem är det bra att ha ett verktyg för att mäta och följa upp produktionen. För om du inte vet var det fungerar dåligt kan du heller inte rätta till det.

Minska svinnet

Svinn kan se ut på flera sätt: du kan ha en överproduktion som leder till onödig lagerhållning, om rätt saker inte görs i rätt tid kan ställtider skapas där en del personal i produktionen inte har något att göra eftersom de väntar på att en del tidigare i produktionskedjan ska bli klar. Ett svinn som är vanligt, men som få gör något åt, är det när man har överkvalificerade medarbetare eller arbetsuppgifter som inte nog utnyttjar deras kunskaper och kreativitet. Du tappar inte bara pengar på det, du riskerar även att bra anställda säger upp sig och söker sig någonstans där de får större utrymme för att göra det de är bäst på.

Lean handlar om kultur

Lean är som sagt en filosofi, inte bara en löpande band-metod. Rätt använt och implementerat kommer ett lean arbetssätt göra extremt mycket för ditt företag. För att så ska ske gäller dock att du arbetar mycket med att få in filosofin i din företagskultur, och noga motarbetar de missuppfattningar som går ut på att Lean bara är ett sätt att dra ner på personal och öka arbetsbelastningen.