Lägg ned både tid och energi på rekryteringen

Rekryteringen är något som alltid förtjänar en extra satsning. Lägger man ned både tid och energi på rekryteringsarbetet ökar man alltid chansen att hitta så bra kandidater som möjligt.

Innan man gör något annat bör man alltid se till att man har full koll på positionen som ska fyllas. Har man inte tillräcklig förståelse för jobbet och arbetsuppgifterna kommer man varken kunna ta fram en korrekt kravprofil eller formulera en informativ jobbannons.

Och dessa delar är de två nästa stegen i processen. Se bara till att kravprofilen är realistisk och inte beskriver allt för få potentiella kandidater. Eller var åtminstone medveten om detta när det kommer till att börja gallra CV:n. Jobbannonsen behöver även den lite arbete. Med inte allt för många ord ska den kunna presentera företaget och jobbet, vilka krav som ställs på de sökande och få allt att låta intressant och lockande. NyTeknik har en intressant artikel om just detta.

Att förutse hur många sökande man kommer att få är aldrig enkelt. Men det kan vara värt satt göra om det finns anledning att förvänta sig ett stort antal. Att gå igenom samtliga CV:n kan ta längre tid än man först skulle tro. Och att slarva i detta arbete kan betyda att man går miste om riktigt bra kandidater. För att inte förlora allt för mycket tid på detta finns det dock företag som Psykologisk Metod AB som erbjuder screening av CV:n.

Intervjun är många gånger nästa steg och även den bör planeras ordentligt. Det kommer alltid finnas ett värde i att vara beredd att ställa spontana följdfrågor och inte bara hålla si till ”manuset”. Se också till att lämna tidsutrymme för eventuella frågor som kandidaten själv kan ha.