Medveten konsumtion

Vi är alla konsumenter i mer eller mindre utsträckning, men vi är långt ifrån en majoritet som konsumerar på ett miljömedvetet och humant sätt. Konsumtionssamhället är ett vida debatterat begrepp, inte minst i västvärlden där konsumtionen och utsläppen är överlägset störst. Vi behöver belysa på vems bekostnad vi konsumerar. Det är det minsta vi kan göra för eftervärlden, den rådande miljön och sist men absolut störst producenterna av marknads produkterna. För nog är det skrämmande när forskning presenterar att 20% av världens befolkning använder sig av 80% av jordens resurser. 

I denna privilegierade del av jorden vaggas man som barn in i en värld där allting bara finns, och om nånting går sönder då köper man bara nytt. Det är inte konstigt att man inte värderar saker när dom alltid går att ersätta, oftast till ett billigt pris. Marknaden är ständigt pressad och varje vecka svämmar postlådorna över av reklamblad som uppmanar oss att handla ännu mera. Och statistik visar att det är precis vad vi gör. Men vilka globala konsekvenser får allt detta handlande?

Miljön blir såklart väldigt hårt drabbad på alla möjliga sätt, och det väldigt prekära är att det att vi människor påskyndar en undergång trots att ingen av oss vill det. Barn och vuxna arbetar under o humana förhållanden för att butikerna ska vara fyllda med trendiga och billiga kläder när vi roar oss med att shoppa. Man behöver se över sin egen konsumtion och betrakta sin egen position som en del i ett ekosystem, ekosystemet rädda jorden.

Det är inte rimligt att 20% av världens befolkning ska förstöra jorden på ett sätt som lockar andra att göra och leva lika ohållbart, för det är precis det som händer. Västvärlden gestaltar lyx och flärd och självklart vill alla U-länder aspirera på den typen av livsstil som vi har  eftersom det symboliserar lycka. Vilket bara är en illusion.

Ta ditt ansvar och konsumera på ett ansvarsfullt sätt, det kommer att gynna din privata ekonomi samtidigt som du gör en insats för en bättre värld.