Öka företagets exponering utomlands

Vill du få ditt företag att växa finns det flera sätt att göra det på. Ett sätt är att öka företagets exponering utomlands. Har du en produkt du vill sälja kan du hitta fler köpare om du också säljer i utlandet. Vill du skapa ett internationellt företag är det nödvändigt att information är översatt. Att sälja utomlands är dock inte den enda anledningen att översätta.

Finansiering

Har du en affärsidé som kräver finansiering finns det olika vägar att gå. Att hitta finansiering är inte alltid så enkelt. Söker du finansiering internationellt ökar chanserna att få den finansiering din affärsidé kräver. Om du söker finansiering utomlands måste investerare kunna läsa företagets årsredovisningar och de måste därmed översättas.

Hitta samarbetsparter

Vill du expandera ditt företags marknad utomlands finns det olika vägar att gå. Det enklaste och säkraste sättet är att hitta en samarbetspartner i landet som du siktat in dig på. Översatta årsredovisningar är en förutsättning för att du ska kunna hitta en seriös partner.

 

Internet

En närvaro online är en förutsättning för de flesta företag. Söker du en marknad utanför Sverige måste du ha en tydlig närvaro online och din webbsida måste vara översatt till de språk kunderna talar.