Olika budgetar i företaget

Som företag så är ekonomin något väldigt viktigt och det gäller att man vet var pengarna som kommer in ska gå till. Som nystartat företag så är det viktigt att göra en startbudget så man vet vad som kommer att krävas för att komma igång med sin verksamhet.  Det kommer att finnas olika budgetar i företaget och det är bra att man redan från start är medveten om detta.

Investering och startbudget

Din investeringsbudget ger dig bra koll på hur mycket som din verksamhet behöver för att komma igång. Till en början så kan det vara mycket som kan behöva köpas in för att företaget ska kunna fungera som det är tänkt. Genom att räkna på vad allt kommer att på ett ungefär kosta så får man svart på vitt hur mycket pengar som kan komma att behövas.

Marknadsföringsbudget

För att göra företaget synligt så krävs det marknadsföring av något slag. Där är en marknadsföringsbudget ett bra verktyg för att se vad det hela kommer att kosta. Det kan vara köp av profilkläder och annat som behövs för företaget. Dela upp budgeten i olika poster så du får en bra överblick vilken typ av marknadsföring som kostat mest.

Resultatbudget

För att få kontroll över resultaten i företaget så är en resultatbudget viktigt. Det är en sammanställning under en viss period i företaget. Ett år kan vara en bra period att göra en resultatbudget. Du kan naturligtvis göra en resultatbudget månad för månad också så får du än bättre kontroll på hur ekonomin ser ut i företaget. Denna budget gör man årsvis.

Likviditetsbudget

För att få koll på företagets kortsiktiga förmåga att betala så är likviditetsbudget viktigt att göra. Man får genom denna en bra bild på hur inkomster och utgifter ser ut för företaget. Det finns anledning att göra denna budget för varje månad så man har koll på att pengarna räcker för varje månad.