Så skapar du bra strukturer i lokaltillgångar

Många företag är beroende av lokaler för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Eftersom att lokalen är så avgörande för många företagare så är det viktigt att se över tillgången och skapa strukturer kring detta för att säkra upp företagets drift över tiden. Här kommer några råd som du kan ha i åtanke för att skapa säkra strukturer i ditt företagande.

Kortfattat så finns det två alternativ. Det ena är att du hyr fastigheten som du verkar i eller så köper företaget lokalerna och är på så vis både ägare och brukare av fastigheten. Men det finns också ett mellanalternativ som kan vara värt att se på. Det innebär att du grundar ett företag som äger själva fastigheten och hyr ut denna till ditt andra företag. Detta kan vara ett bra sätt att strukturera finanser och särskilja verksamheter och det kan också vara ett bra alternativ om du vill ha möjlighet att köpa upp fler fastigheter för uthyrning. Om du vill se över fördelar och nackdelar med olika alternativ så kan bostadsjuristerna hjälpa dig att se på vad som skulle passa dig bäst. Att anlita hjälp kan många gånger löna sig på sikt för att du slipper dyrköpta läxor.

Att hyra fastighet är för många företagare det enda alternativet till en början. Fördelen är att du inte behöver budgetera för kostnader utöver hyran som du betalar till värden. Det är med andra ord ganska bekymmerslöst. Nackdelen är att lokalhyror ofta är tidsbegränsade kontrakt och du kan riskera att behöva flytta din verksamhet även om du själv inte vill byta lokal. Där är ägandet fördelaktigt då du själv kan styra över hur lokalerna ska utformas och känna sig trygg med att kunna behålla lokalen över längre tid. Bedriver du en verksamhet som kräver väldigt specifika lokaler eller om du har kunder som är vana att besöka dig, så kan det bli väldigt problematiskt att byta lokaler. Men som sagt, det finns goda råd att få. Så överväg dina alternativ innan du agerar.