Vägen till ett bättre sparande

Alla skulle vi nog vilja ha mer pengar för framtiden. Sparandet är ett långsiktigt sätt för oss att gardera oss för eventuella utgifter i framtiden och kunna känna oss säkra när det är dags att sluta jobba och gå i pension.

Hur mycket?

Den första frågan man bör ställa sig är hur mycket man bör spara. Detta handlar mer eller mindre om vad man planerar att spara pengarna till och när man vill ha tillgång till dessa. För detta behöver man då tänka på hur stor avkastning man kan förvänta sig och vad man då måste spara varje månad för att nå målet. Och det är ju alltid värt att försöka hitta den bästa räntan.

Hur ofta?

Sparande bör dock inte vara månadsvis. Man kommer helt enkelt behöva ta ställning till sin egen ekonomiska situation och göra upp en plan därefter. Men tittar man på riskjusterad avkastning ser man helt klart bättre resultat bland de som sparar varje månad istället för ett antal gånger per år.

Vilken kontotyp?

Man kan spara i flera olika typer av konton idag beroende på vilka krav man vill ställa på sitt eget sparande. Vill man till exempel ha mer än 1 % avkastning kan man till exempel till på ett investeringssparkonto. Genom ett sådant kan man spara i aktier, fonder eller anda finansiella produkter utan att vara bunden till när man kan sälja. Man betalar heller ingen skatt när man säljer med vinst, dock så har man en schablonskatt på värdet av sparandet.

Vilka värdepapper?

När man först börjar titta på sitt sparande på allvar är det lätt hänt att man fastnar i ett form av sparande och bara satsar på en typ av värdepapper. Detta kan dock innebära högre risk, men är något som kan avhjälpas ordentligt av att sprida sig över fler värdepapper. Detta är vad man brukar kalla för diversifiering.